Affiche herdenking 2023

Waarom herdenken
we de Februaristaking?

Welkom op de website van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Het comité wil de waarden die verbonden zijn aan de Februaristaking van 1941 – opkomen voor een ander, in verzet komen tegen onrecht – als inspiratie laten dienen voor de samenleving van nu. Dat doet het comité door de historische verzetsdaad te herdenken…

Herdenking Februaristaking 2023

Op zaterdag 25 februari 2023 vindt de herdenking van de Februaristaking op 16.45 uur plaats op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Dit jaar spreekt FNV-voorzitter en trouw bezoeker van de herdenking Tuur Elzinga, alsook de voorzitter van het comité, Jaïr Stranders. Spoken word artiest Roziena Salihu houdt een voordracht en Lucky Fonz III zingt een lied. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 en het gemeentebestuur van Amsterdam zullen een krans bij De Dokwerker leggen. Evenals vertegenwoordigers van buurgemeenten en diverse organisaties, verenigingen en instellingen. Na de voordrachten start het defilé. Wij hopen op een grote opkomst.

Randprogrammering

Zoals een aantal jaren geleden ingezet, proberen wij vooral ook de jonge generaties bij de herdenking te betrekken. Er wordt daarvoor samengewerkt met verschillende partners, zoals De Rode Loper op School, School der Poëzie en Theater na de Dam. De jongeren worden via het maken van gedichten, het vervaardigen en uitdelen van zelfgemaakte ‘Dokwerkertjes’ en het opvoeren van een jongerenvoorstelling actief betrokken bij de herdenking.

Voordrachten op de herdenking

Ontvang onze nieuwsbrief