Monument De Dokwerker in Amsterdam

Steun de herdenking

Naast de incidentele bijdragen die wij ontvangen van verschillende overheden, zijn wij voor het organiseren van de herdenking en voor de publiciteit eromheen voor het grootste deel afhankelijk van giften en donaties van particuliere personen en organisaties zoals bijv. Pegasus en De vakbond voor eenheid en propaganda in de vakbeweging.  Als u ons financieel wilt ondersteunen, kunt u een bedrag over maken op rekeningnummer NL63 INGB 0002 0870 05, ten name van Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941. U kunt ook direct digitaal geld overmaken via de doneer-button.

DONEER VIA IDEAL

Ons comité is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift in aanmerking kan komen voor belastingaftrek (ons RSIN is 816778978). Alle personen en organisaties die hun betrokkenheid bij de herdenking tot uitdrukking brengen via een financiële bijdrage, hoe klein ook, vermelden wij op onze website. Als u over die vermelding opmerkingen heeft, verzoeken wij u die ons te laten weten via info@februaristaking.nl of telefoonnummer 020-5287129

Voor verdere informatie over de herdenking en voor het bestellen van materiaal (kranten, affiches) kunt u eveneens terecht bij ons e-mailadres en telefoonnummer.

Onderstaande personen, organisaties en instellingen ondersteunen in 2020 de herdenking van de Februaristaking 1941:

S v.d. Akker, Amsterdam;

Betsy Albers, Amsterdam;

Centrale Veren. voor de Ambulante Handel, afd. Amsterdam;

Gemeentebestuur Alkmaar;

Gemeentebestuur Amstelveen;

Amsterdams 4 en 5 mei comité;

Het Amsterdams Lyceum;

Margo Andriessen, D66-lid stadsdeelcommissie Noord, Amsterdam;

Anne Frank Stichting, Amsterdam;

J.M. Ansem, Amsterdam;

Annette Apon, filmregisseur, Amsterdam;

M. Arian, Amsterdam;

P. Aronson-Gobitz, penningmeester Expoge, Hulst;

Nederlands Auschwitz Comité, Amsterdam;

J.M. Baart, voorm. stadsarcheoloog v. Amsterdam;

M.H. v. Beek, Ouderkerk a/d Amstel;

Fred Beijert, GL-gemeenteraadslid, Purmerend;

G. Benedictus, ex-lid Eerste Kamer CDA, Joure;

Marco Bentz v.d. Berg, Ter Apel;

R,v.d. Berg en J.A. v.d. Berg-van Rijswijk;

H vd Berg, 2e generatie, Zutphen;

Max v.d. Berg, journalist, Amsterdam;

Nicolette Besemer, Amsterdam;

Chris Beuker, Haulerwijk;

Thip, Bie en Fred Yntema;

W.F. Bijleveld, Groningen;

Rob Bishoff, Amsterdam;

Gerard Blees, oud-vz 4 mei comité Koog/Zaandijk;

Anet Bleich, journalist, Amsterdam;

H. Blok, Amstelveen;

Jan Blok, vz. Comité Kamp Schoorl, Bergen;

Alfred Blokhuizen, Spijkenisse;

Arianne Blokzijl en Frank van Houten, Amsterdam;

Bart Blokzijl, Weesp;

Anneke Blommestein, raadslid PvdA, Weesp;

Dik de Boef, vz. COVVS, Amsterdam;

Karin Boelhouwer, GroenLinks provincie Utrecht;

Anne de Boer, Bilthoven;

Bert Boer, vz. Amnesty Zaanstreek, Zaandam;

W. Bok, Groningen;

Saskia Bolten, Delft;

Jan de Boo, Amsterdam;

Lia Booneman-Dassas en Ep Booneman, Zoetermeer;

N. Borgman, Aalsmeer;

Nel Borsboom-Hofman, Amsterdam;

C.F. Bos;

Dennis Boutkan, gemeenteraadslid PvdA, Amsterdam;

Theo van Boven, hoogleraar universiteit Maastricht;

Conny Braam, schrijfster, IJmuiden;

J. Braat, Wijdenes;

A. Bremer, Winsum;

Lia v.d. Broek, Amsterdam;

G. Broeze en T. Broeze-Aleman, Edam;

Herdenkingscomité Buchenwald, Amsterdam;

Peter Buijs, sociaal-geneeskundige, Amstelveen;

Remco Campert, dichter, Amsterdam;

Toon Capel, voorz. 55-plusgroep Purmerend;

Rien Cardol, statenlid NH voor GroenLinks;

Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers;

bestuur Christelijk Nationaal Vakverbond CNV, Utrecht;

Antoon Claassen, vml. voorzitter raadsfractie GroenLinks Wassenaar;

Nieuwe Communistische Partij Nederland, afdeling Twente;

J.B.M. Crijns, docent VMBO, Sittard;

Nederlands Dachau Comité;

Sylvia Deen, Wormer;

H.G. Dekkers, kaderlid FNV, Purmerend;

Gemeentebestuur Diemen;

Jan Willem Dieten, gep. bestuurder FNV, Delft;

Joke van Dijk-Bording;

Jos van Dijk, Utrecht;

Ruud Divendal, Haarlem;

Bert Docter, Zwolle;

P. v. Dorp, Amsterdam;

Marja v. Drunen-Stroek, Amsterdam;

Stichting Een Ander Joods Geluid, Amsterdam;

Barth v. Eeten, wethouder GroenLinks Lingewaard;

Bart v.d. Eijnde, Beek en Donk;

Bond Ex-geïntern. en Gerepatr. van Overzee;

S.J. Faber en M. Faber-Herresma (dochter van staker), Zoetermeer;

prof. dr. M. Fennema, vz. Centrum v. Radicalisme en Extremisme Onderzoek (CRES), Aerdenhout;

Dagelijks Bestuur FNV;

E.K. (Ina) Fokkema, Amstelveen;

Henk Fokkink, voormalig OCA-raadslid, Amstelveen;

drs. W. van Geelen, S.J. van Geelen-Breunesse, Woerden;

J. Geerligs, Papendrecht;

W.J. v. Gelder, oud-lid Tweede Kamer, Utrecht;

H.C. Gelok, Amerongen;

J. v. Gemeren en T. v. Gemeren-Rus, Wormerveer;

M.L.C. v. Gils, Amsterdam;

Maria Glissenaar-Bierlaagh, Montfoort;

J.D. Godfried en C.L. Rodenburg, Amsterdam;

R.P. Gortworst, Zwolle;

Piet Gortzak, burger, ZO-Beemster;

Sylvia Goulooze;

A. Gouma-Bervoets, vml. PvdA-raadslid Beverwijk;

H.P. Gramberg, Amsterdam;

Louis Groen, ex-PvdA-raadslid Zaanstad, Zaandam;

Gerrit A. de Groot, predikant, Den Haag;

Simone Groot en Ben IJpma, maatsch. werkenden, Heemskerk;

mr. J.S.L. Gualtherie van Weezel, vz. Comm. Toezicht Terugkeer Vreemdelingen, Brussel;

Ewold Gussenhoven, rechtskundig adviseur, Utrecht;

Directie GVB, Amsterdam;

A. de Haan;

H. Hagen en C. Hagen-Odijk, Houten;

C.A. Haks-IJisberg, familie Februaristaker, Amsterdam;

St. Nationale Hannie Schaft Herdenking;

F.G. v. Harsselaar;

Ineke v.d. Harst, Heiloo;

Luuk Heijlman, Uithoorn;

R. v.d. Helm, Leiden;

Lennart Helsloot, Amsterdam;

Corrie Hermann, oud-lid Tweede Kamer, Castricum;

Thomas Hermans, Amsterdam;

Gemeentebestuur Hilversum;

Kees Hin, filmmaker, Amsterdam;

Coos Hoebe, vz. 4-meicomité De Baarsjes, Amsterdam;

Klaas Wybo vd Hoek, Grijpskerk;

Bram Hoeksema en Jits Hoeksema-Westra, Purmerend;

J. Hoekstra en J. Morriën;

H.A. Hoekstra, Amsterdam;

Trinus Hoekstra, Arnhem;

J. van ‘t Hoenderdaal en M. van ‘t Hoenderdaal-Hoff, Heerhugowaard;

Herma Hofmeijer, Amersfoort;

Sylvia Homma-Rienks, Almere;

drs. B. de Hon, oud-burgemeester Diemen, Lelystad;

Ewout vd Hoog, redacteur, Amsterdam;

J. Hooiveld en J. van Ham, Amsterdam;

Ferry Houterman, Amsterdam;

Kees Hulsman, secretaris COVVS;

Tinie IJisberg, lid raad van advies Amsterdams 4/5 mei Comité;

Joop IJisberg, uitgev. en boekh. Pegasus, Amsterdam;

Bea Irik, Amsterdam;

Elli Izeboud, mens, Amsterdam;

Hanneke Jagersma, oud-burgemeester CPN;

Ynske Jansen, Groningen;

J. Janssen, Leiderdorp;

Els Jonk, kleindochter verzetsstrijder, Leiden;

F.C. Joosten, Eindhoven;

Martin Kause en Chaja Kause-v. Bergen, familie betrokkenen, Castricum;

W.L. Ketting-Jager, vz. Etnische Raad gem. Delfzijl, Farmsum;

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945;

T. Klaasen, oud-medewerker gemeentegiro, Amsterdam;

Luc Klaphake, Amsterdam;

M. v. Klaveren, Wijdewormer;

T. de Kler-Turk, Amsterdam;

Hans-Paul Klijnsma, Groningen;

Tineke vd Klinkenberg, adviseur/toezichthouder, Amsterdam;

A.J. Klompenhouwer, Purmerend;

prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert, ex-VVD-lid Eerste Kamer, Sauwerd;

Jopie Knotnerus-Ploeger, Amsterdam;

M.G.G.J. Koelink, Huizen;

Wim van der Kooij, Almere;

drs. C.G. vd Kooij, onderwijsadviseur en I. Sjouken, lerares, Roden;

Christien Kool, dochter Februaristaker, Almere;

Appie Kootstra, oud-weth. GL Winschoten, en T. Kootstra-Buiter, mantelzorger;

Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds ‘Nieuwe Levenskracht’;

Esther Kornalijnslijper, Enkhuizen;

Frank Kraan, Den Haag;

Jeroen Krabbé, Amsterdam;

Lysbeth vd Kroon-Vooys, Amsterdam;

G.M.J. Kruft-Anneveld, Amsterdam;

Jos Kuerten, Luxembourg;

Martine vd Kuijp, gep.medew. Donemus, Amsterdam;

G.J. Kuijper, Herdenkingscomité Postbank, Huizen;

Harma Kuiper, oud-raadslid CPN gem. Termunten;

E. Kuut en G.H.M. Kuut-v.d. Haar, Amsterdam;

Klaas Kwadijk en Elly Camstra, Purmerend;

C.J.P. Kwadijk, Alkmaar;

Frans v.d. Laar, Amsterdam;

Zjon v.d. Laar, Beek en Donk;

drs. C.A.G. Lagerwerf, cult.prehistoricus en M.F.A. Lagerwerf, bld kunstenaar, Sellingen;

GroenLinks Langedijk;

A. Langedijk Kuiper;

J. Langereis, Wormer;

F.H.T. Langeveld, Doetinchem;

J.A.M. vd Lee, Hemmen;

A.P.H. vd Leeuw, Papenhoven;

R. de Leeuw, rustend kinderarts, Amsterdam;

Koos v. Leeuwen, Alkmaar;

Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP, Haarlem;

Jan Lendfers, Den Bosch;

H. Levie en Catherine Hodgkin, Amsterdam;

S.L. Liem, publicist, Amsterdam;

Louise en Jules, Rotterdam;

M.C. Louw-Lalleman, Zoetermeer;

mr. Th.O.J. Lucardie, best. Rekenkamer Oost-Nederland, Heemskerk;

R. Maes;

R.J. Mauer, (D66) lid db stadsdeelcommissie Nieuw-West, Amsterdam;

Bert Meester, Amsterdam;

Erik Meijer, ex-lid Eerste Kamer voor SP, Rotterdam;

Herman Meijer, lid GroenLinks, Rotterdam;

Harrie-Jan Metselaars, Amsterdam;

A.M. Meurs, auteur, Amsterdam;

E. Mol en M. Mol-Visch, Diemen;

Rob vd Molen, Heemskerk;

Wim Molenaar, GroenLinks Amsterdam-Noord;

I.C. Molenkamp, Amsterdam;

Hans v.d. Muijsenberg, Tilburg;

Jan Muijtjens, GroenLinks Sittard-Geleen;

Daan Muller;

Jan Müter, vakbondskaderlid, IJmuiden;

Jan Nagel, oud-lid 50-PLUS Eerste Kamer, Hilversum;

Jan Nanne, Hoofddorp;

E. vh Nederend-Bremer, Amsterdam;

H. Neppérus, oud-tweede Kamerlid VVD, Voorschoten;

R. v. Nie-v. Akkeren, Amsterdam;

Auke van Nie, voorzitter ledenparlement FNV, Amsterdam;

Sijbolt Noorda, ex-voorzitter Amsterdams 4 en 5 mei Comité, Amsterdam;

Arno Noorloos;

Saskia Noorman-den Uyl, oud-Tweede Kamerlid PvdA, Heemstede;

A. Noorman-Grave, Deventer;

J.K. Norg, Harlingen;

mr. B.R. Nota, Amsterdam;

Han Noten, burgemeester Dalfsen;

Karel Ockeloen en Marianne Steijn, Velserbroek;

Bouwe Olij, oud-gemeenteraadslid PvdA, Amsterdam;

G. Olivier-Vonk, oud-verzetsdeelneemster, Leeuwarden;

G.G. Oly en A.M. Siersma, Amsterdam;

M. Ooms, Teuge;

André v. Oostveen, oud-stadsdeelraadslid GL Centrum, Amsterdam;

Gemeentebestuur Oostzaan;

Haio Oppenhuis de Jong, provinciesecr. NH;

S.H.M. Ornstein, ex-gem.raadslid VVD, Amsterdam;

Nevin Ozutok, lid Tweede Kamer voor GroenLinks;

A.H.P. Paes, Utrecht;

Nederlands Palestina Komitee, Amsterdam;

Paul Paulusma, PvdA-lid stadsdeelcommissie Oost, Amsterdam;

Stichting uitgeverij en boekhandel Pegasus, Amsterdam;

Koos Pelsser, Ned. Centrum voor Totale Toegankelijkheid, Spaarndam;

C. Peters;

Gerda Phillipson, Amsterdam;

Greet Plekker en Luuk Plekker, Zaandam;

L. vd Poel-Meijer, Amsterdam;

Rob Polder, materiaalkundige, Gouda;

Els Ponse, Amsterdam;

Remi Poppe, ex-Tweede Kamerlid SP, Vlaardingen;

Ruben Post, ex-raadslid PvdA, Utrecht;

B. Postma, Delft;

Peter Prins, fvz. Ouderenpartij Diemen, Diemen;

A.A. v. Puijvelde, Schiedam;

Riet v. Putten, Leiden;

H. Radema, Nieuw Vennep;

Rob Ramaekers;

st. Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück;

Rinse Reeling Brouwer, theoloog, Amsterdam;

Th.H. v. Reemst, Amsterdam;

A. Reijndorp, Rotterdam;

Manja de Riedmatten, Amsterdam;

Peter Rienks, Almere;

Jakop Rigter en Ria Geijssen, Amsterdam;

st. Rode Morgen, Rotterdam;

Marte Röling, Uithuizen;

N. Ronner Sjoerds, Amsterdam;

Meindert Roosjen, kaderlid FNV, ex-lid CPN, Leeuwarden;

Lies Ros, grafisch ontwerper, Amsterdam;

Antoon v. Rosmalen, Den Bosch;

Wilfred Rubens, Nijmegen;

J.J.W. de Ruijter, Amstelveen;

D.G. Sampimon-Rol en M.C. Sampimon, St. Maartensbrug;

Ton Schaap en Annemarie Kroezen, Zutphen;

Marc Schats, Bunde;

Hennie Schinkel-v. Veen en Joop Schinkel, Zwolle;

L. Schneemann, Amsterdam;

Theodor Schokker, vz. BBK, en E. Schokker-Metz, Amsterdam;

N. Schouten, Oss;

Joke Schriks-Koppens en Chris Schriks, Helmond;

Ton Selten, Emmen;

H. Slewe en R.S.M. Slewe-Rolf vd Baumen, Laren NH;

Karel Smit;

A.J. Smit, Amsterdam;

A. Smits, Haarlem;

Sneevliet Herdenkings Comité, Amsterdam;

Sibe Soutendijk en Carine Vlaar, Amsterdam;

Gemeenteraadsfractie SP, Amsterdam;

Reina Spier-vd Woude, oud-raadslid VVD, Amsterdam;

Duco Stadig, oud-wethouder, Amsterdam;

Marja Stahli, Henry v Goch en Léon Stahli, Amsterdam;

Tonia Star, Amsterdam;

Jaap Steenkamer, raadslid GroenLinks, Almere;

W. Stefels en M. Stefels-Kesnar, Hoofddorp;

J.L.G. Steinmetz, penningmeester COVVS, Hoofddorp;

G. Stengewis, gep. scheepsbouwer en M.H.C. Stengewis vd Kuijl, Purmerend;

Kartini Stienstra, secr. 1mei-komitee, Amsterdam;

Joke Stolk-Elsinga, Groningen;

J. Stolte, Almere;

Frans Stroo, Rotterdam;

R. Tabak, Nijmegen;

Hans Teengs Gerritsen, gemeenteambtenaar Amsterdam;

C.P. vd Tempel, Amsterdam;

Boe Thio, Amsterdam;

Anneke Tukker, Amsterdam;

V. v. Uggelen, Amsterdam;

Gemeentebestuur Utrecht;

Sjoerd v.d. Veen, docent, Roosendaal;

Jacob Veenhuysen, Muiden;

R. Veersma, Zaandam;

Jannie Veldhuijzen en Jan Veldhuijzen, Amsterdam;

G.D.E. v. Veldhuizen, Tynaarlo;

Martin Veltman, Amsterdam;

R. Veltman en A. Veltman;

H.J. vd Ven-Jakobs, vz. L.K.G., Sevenum;

J.M. Verbeek, Amsterdam;

Martin Verbeet, ex-PvdA-raadslid, Amsterdam;

Gerdi Verbeet, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei;

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers;

W. Verf;

Fenna Vergeer-Mudde, oud-Tweede Kamerlid SP, Leiden;

Claire Verlinden, Hilversum;

A.J.C. Versteeg-Eussen, Heerlen;

Walter Vervenne, ex-VVD-raadslid, Amstelveen;

Contactcommissie voor Verzetsgepensioneerden Noord-Holland Zuid;

Antoinette Vietsch, oud-lid Tweede Kamer, Vlaardingen;

A.L.C. Vis, Amsterdam;

Conny Vis, Manifest, Harderwijk;

R. Vlaar, namens de familie Vlaar-Jansen, Amsterdam; 

R. v. Vlijmen, secr. GroenLinks Steenwijkerland en campingboer, Steenwijk;

Karin de Vré-IJisberg, Egmond aan de Hoef;

Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging, Vleuten;

St. Vriendenkring Mauthausen;

st. Vriendenkring Neuengamme;

st.Vriendenkring Oud-Dachauers;

st.Vriendenkring Oud-Natzweilers;

E.J. de Vries, Amsterdam;

L.P. de Vries, Amsterdam;

P.B. de Vries, vz. PMO-Haarlem;

Lodewijk de Waal, ex-voorzitter FNV, Haarlem;

Kees Wagtendonk, Amstelveen;

prof. dr. G. vd Wal, Amsterdam;

Jacques Wallage, ex-burgemeester Groningen;

R.J. Walraven, oud-wethouder CPN, Amsterdam;

C. Walther en F.J. Koekkoek, Krommenie;

Simone Walvisch, Amsterdam;

Aart Waterman en Catharina Peperkamp, Castricum;

M.P.M.M. v.d. Wee, Dronten;

Erik Wels en Cilia Buskermolen, Hoofddorp;

M.Wiebosch-Steeman, statenlid GroenLinks, Heemstede;

G. Wiechmann, lid VVD, Amsterdam;

L. v. Wijk, Lelystad;

R.F. v. Wijk, Roden;

A.R. van Wijk-Boddeke, Oostzaan;

M.W. Wildbret-Vedder, Amsterdam;

drs. J.C. de Wildt, Wijk aan Zee;

M. Willems en C. Willems-Bierlaagh, Amsterdam;

Henny Willems, consulent artikel 1 Overijssel, Zwolle;

W. Willemse, Kommerzijl;

drs. Guurtje Wink, lid ANBO, Amsterdam;

J. de Wit, ex-lid (SP) Tweede Kamer, Heerlen;

Hélène Wolf, Utrecht;

Karina Wolkers-Gnirrep, Den Burg;

B.E. Woltjer;

Paul Wouters, hoogleraar Universiteit Leiden, Amsterdam;

Zaans Verzet;

mr. A. Zeeman, ex-statenlid CDA NH, Marken;

W.C.H. van Zwol-van Gessel;

 

 

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl