Monument De Dokwerker in Amsterdam

Steun de herdenking

Naast de incidentele bijdragen die wij ontvangen van verschillende overheden, zijn wij voor het organiseren van de herdenking en voor de publiciteit eromheen voor het grootste deel afhankelijk van giften en donaties van particuliere personen en organisaties zoals bijv. Pegasus en De vakbond voor eenheid en propaganda in de vakbeweging.  Als u ons financieel wilt ondersteunen, kunt u een bedrag over maken op rekeningnummer NL63 INGB 0002 0870 05, ten name van Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941. U kunt ook direct digitaal geld overmaken via de doneer-button.

DONEER VIA IDEAL

Ons comité is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift in aanmerking kan komen voor belastingaftrek (ons RSIN is 816778978). Alle personen en organisaties die hun betrokkenheid bij de herdenking tot uitdrukking brengen via een financiële bijdrage, hoe klein ook, vermelden wij op onze website. Als u over die vermelding opmerkingen heeft, verzoeken wij u die ons te laten weten via info@februaristaking.nl of telefoonnummer 020-5287129

Voor verdere informatie over de herdenking en voor het bestellen van materiaal (kranten, affiches) kunt u eveneens terecht bij ons e-mailadres en telefoonnummer.

Onderstaande personen, organisaties en instellingen ondersteunen in 2021 de herdenking van de Februaristaking 1941:

Sietze van den Akker, Amsterdam;

Betsy Albers, Amsterdam;

Rob Alberts, GroenLinks Zuidoost, Amsterdam;

bestuur Algemene Onderwijsbond, Utrecht;

Gemeentebestuur Alkmaar;

Gemeentebestuur Amstelveen;

Amsterdams 4 en 5 mei comité;

Melein Ankersmit;

Annette Apon, filmregisseur, Amsterdam;

Arian, Amsterdam;

Aronson-Gobitz, penningmeester Expoge, Hulst;

Bart van Asten, Helmond;

Nederlands Auschwitz Comité, Amsterdam;

J.M. Baart, voorm. stadsarcheoloog v. Amsterdam;

Kees Baart, vz. Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer; 

H.A. Bakker, Briltil;

M.H. v. Beek, Ouderkerk a/d Amstel;

Fred Beijert, GL-gemeenteraadslid, Purmerend;

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers;

Benedictus, ex-lid Eerste Kamer CDA, Joure;

Marco Bentz v.d. Berg, Ter Apel;

v.d. Berg en J.A. v.d. Berg-van Rijswijk, Den Haag;

Nicolette Besemer, Amsterdam;

Chris Beuker, Haulerwijk;

Thip, Bie en Fred Yntema;

W.F. Bijleveld, Groningen;

Rob Bishoff, Amsterdam;

Gerard Blees, oud-vz 4 mei comité Koog/Zaandijk;

Anet Bleich, journalist, Amsterdam;

Blok, Amstelveen;

Jan Blok, vz. Comité Kamp Schoorl, Bergen;

Alfred Blokhuizen, Spijkenisse;

Bart Blokzijl, Weesp;

In memoriam Willem Blom;

Dik de Boef, voorzitter COVVS, Amsterdam;

Karin Boelhouwer, GroenLinks provincie Utrecht;

Anne de Boer, Bilthoven;

Margreet de Boer;

Bert Boer, vz. Amnesty Zaanstreek, Zaandam;

Willem Bok, Groningen;

Saskia Bolten, Delft;

Jan de Boo, Amsterdam;

Flip Bool, Den Haag;

Lia Booneman-Dassas en Ep Booneman, Zoetermeer;

N. Borgman, Aalsmeer;

Nel Borsboom-Hofman, Amsterdam;

C.F. Bos, Amsterdam;

A.S. Bosch;

Fatin Bouali, lid (GroenLinks) stadsdeelcommissie Noord;

Theo van Boven, hoogleraar universiteit Maastricht;

Conny Braam, schrijfster, IJmuiden;

J. Braat, Wijdenes;

A. Bremer, Winsum;

Carla Brocken-Swart, raadslid GL Purmerend;

Lia v.d. Broek, Amsterdam;

Broeze en T. Broeze-Aleman, Edam;

Bert en Maureen Brouwenstijn;

Cyrina Brouwer en Kees Berkhout, Almere;

Herdenkingscomité Buchenwald, Amsterdam;

J.H.M. Budde, Amstelveen;

Loes Buisman;

Kune Burgers, VVD Amsterdam;

Toon Capel, vz. 55-plusgroep Purmerend;

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, afd. Amsterdam; 

St. Centrum voor Propaganda voor Eenheid in de Vakbeweging, Amsterdam;

bestuur Christelijk Nationaal Vakverbond CNV, Utrecht;

Jan van Cleeff en Marina Witvliet;

Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück;

Nieuwe Communistische Partij Nederland, afdeling Twente;

Wladimir Cossiga;

J.B.M. Crijns, docent VMBO, Sittard;

Nederlands Dachau Comité;

Debora Deen;

Sylvia Deen, Wormer;

Inge Dekker;

H.G. Dekkers, kaderlid FNV, Purmerend;

Jan Willem Dieten, gep. bestuurder FNV, Delft;

Joke van Dijk-Bording;

Jos van Dijk, Utrecht;

Ruud Divendal, Haarlem;

Bert Docter, Zwolle;

P. van Dorp, Amsterdam;

Gerard Driehuis;

Marja van Drunen-Stroek, Amsterdam;

André Dumont, Nijmegen;

Barth v. Eeten, wethouder GroenLinks Lingewaard;

Bart v.d. Eijnde, Beek en Donk;

Bond Ex-geïntern. en Gerepatr. van Overzee;

S.J. Faber en M. Faber-Herresma (dochter van staker), Zoetermeer;

Ellen Fels, ‘vergeet nooit de dapperen ons ons’;

prof. dr. M. Fennema, vz. Centrum voor Radicalisme en Extremisme Onderzoek (CRES), Aerdenhout;

Th.F. Fluitsma, Den Haag;

Dagelijks bestuur FNV;

Anne Frank Stichting;

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds);

drs. W. van Geelen en S.J. van Geelen-Breunesse, Woerden;

J. Geerligs, Papendrecht;

Natasja van der Geest, lid (PvdA) stadsdeelcommissie West, Amsterdam;

W.J. v. Gelder, oud-lid Tweede Kamer, Utrecht;

Kees Geljon, Hoorn;

J. v. Gemeren en T. v. Gemeren-Rus, Wormerveer;

A. Gepkens, Roosendaal;

M.L.C. v. Gils, Amsterdam;

J.D. Godfried en C.L. Rodenburg, Amsterdam;

R.P. Gortworst, Zwolle;

Piet Gortzak, burger, ZO-Beemster;

Gouma-Bervoets, vml. PvdA-raadslid Beverwijk;

H.P. Gramberg, Amsterdam;

Louis Groen, ex-PvdA-raadslid Zaanstad, Zaandam;

J.S.L. Gualtherie van Weezel, vz. Comm. Toezicht Terugkeer Vreemdelingen, Brussel;

Ewold Gussenhoven, rechtskundig adviseur, Utrecht;

Directie GVB, Amsterdam;

A. de Haan, PvdA-raadslid Haarlemmermeer;

Gemeentebestuur Haarlemmermeer;

Hagen en C. Hagen-Odijk, Houten;

Toos Haks-IJisberg, familie Februaristaker, Amsterdam;

Hokon Hansen, Amsterdam;

F.G. van Harsselaar;

Finette van der Heide;

Luuk Heijlman, Uithoorn;

Hans van Heijningen, alg. secretaris SP, Amsterdam;

R. v.d. Helm, Leiden;

Lennart Helsloot, Amsterdam;

R.W. Hemmes en A.M. Hemmes-Weurman;

Jan Hendriks, Houten;

Corrie Hermann, oud-lid Tweede Kamer, Castricum;

Judith Herzberg, Amsterdam;

Heusdens, Utrecht;

Gemeentebestuur Hilversum;

Coos Hoebe, vz. 4-meicomité De Baarsjes, Amsterdam;

Klaas Wybo vd Hoek, Grijpskerk;

Bram Hoeksema en Jits Hoeksema-Westra, Purmerend;

H.A. Hoekstra, Amsterdam;

Jaap Hoekstra en Judy Morrien;

van ‘t Hoenderdaal en M. van ‘t Hoenderdaal-Hoff, Heerhugowaard;

Sylvia Homma-Rienks, Almere;

Corita Homma, Amsterdam;

drs. B. de Hon, oud-burgemeester Diemen, Lelystad;

Karel Hoogkamp, Castricum;

Jaap Hooiveld en J. van Ham, Amsterdam;

Kees Hulsman, secretaris COVVS;

Tinie IJisberg, lid raad van advies Amsterdams 4/5 mei Comité;

Joop IJisberg, uitgeverij en boekhandel Pegasus, Amsterdam;

Bea Irik, Amsterdam;

Elli Izeboud, mens, Amsterdam;

Hanneke Jagersma, oud-burgemeester CPN;

Leo Jansen en Diny Jansen-Hutten, Lelystad;

I.G. Jansen-Heder, De Wijk;

Ynske Jansen, Groningen;

J. Janssen, Leiderdorp;

Els Jonk, kleindochter verzetsstrijder, Leiden;

Piet Jonker, oud-wethouder van Amsterdam;

F.C. Joosten, Eindhoven;

G. van Kaathoven, Beek en Donk;

Marella Karpe;

Martin Kause en Chaja Kause-v. Bergen, familie betrokkenen, Castricum;

Dicky Kerkhoff;

W.L. Ketting-Jager, vz. Etnische Raad gem. Delfzijl, Farmsum;

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945;

In memoriam Kitty Blom;

T. Klaasen, oud-medewerker gemeentegiro, Amsterdam;

Luc Klaphake, Amsterdam;

M. v. Klaveren, Wijdewormer;

Wim Kleen;

P. de Kler-Turk, Amsterdam;

Hans-Paul Klijnsma, Groningen;

Tineke vd Klinkenberg, adviseur/toezichthouder, Amsterdam;

B. de Kloe, Zaandam;

Sally Klomp en Hans Beumer, Almere;

prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heynert, ex-lid Eerste Kamer VVD, Assen;

Jopie Knotnerus-Ploeger, Amsterdam;

Welmoed Koekebakker, Amsterdam;

M.G.G.J. Koelink, Huizen;

W.L. Koning, rijksambtenaar, Amsterdam;

Wim van der Kooij, Almere;

drs. C.G. vd Kooij, onderwijsadviseur en I. Sjouken, lerares, Roden;

Christien Kool, dochter Februaristaker, Almere;

A.M.E. Koopmanschap, oud-burgemeester Diemen;

Appie Kootstra, oud-weth. GL Winschoten, en T. Kootstra-Buiter, mantelzorger;

Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds ‘Nieuwe Levenskracht’;

Esther Kornalijnslijper, Enkhuizen;

Frank Kraan, Den Haag;

Lysbeth van der Kroon-Vooys, Amsterdam; 

G.M.J. Kruft-Anneveld, Amsterdam;

Jos Kuerten, Luxembourg;

G.J. Kuijper, Herdenkingscomité Postbank, Huizen;

Harma Kuiper-Köller, oud-raadslid CPN gemeente Termunten;

E. Kuut en G.H.M. Kuut-v.d. Haar, Amsterdam;

Klaas Kwadijk en Elly Camstra, Purmerend;

Cornelis J.P. Kwadijk, Alkmaar;

Frans v.d. Laar, Amsterdam;

Zjon v.d. Laar, Beek en Donk;

drs. C.A.G. Lagerwerf, cult.prehistoricus en M.F.A. Lagerwerf, bld kunstenaar, Sellingen;

Geert Lameris, cultureel ondernemer, Groningen;

Trees Lamers, commissielid GroenLinks Purmerend;

Hansje Langedijk, redacteur;

A. Langedijk Kuiper;

J. Langereis, Wormer;

F.H.T. Langeveld, Doetinchem;

Frans Lavell, theatermaker, Amsterdam;

Ginette Lavell en Bart Meijer;

Ina Lavell;

Frank Lavell;

A.P.H. vd Leeuw, Papenhoven;

R. de Leeuw, rustend kinderarts, Amsterdam;

Jan Lendfers, Den Bosch;

H. Levie en Catherine Hodgkin, Amsterdam;

Louise en Jules, Rotterdam;

M.C. Louw-Lalleman, Zoetermeer;

Marianne Linnenkamp;

Th.O.J. Lucardie, best. Rekenkamer Oost-Nederland, Heemskerk;

Ingrid Lunter, Beverwijk;

M. de Man, Rotterdam;

Marcuse-de Munnik, Zaandam;

H.A. Markens, Amsterdam;

Bert Meester, Amsterdam;

P.D. Meijer, Amsterdam;

Erik Meijer, ex-lid Eerste Kamer voor SP, Rotterdam;

Herman Meijer, lid GroenLinks, Rotterdam;

Marit van der Meulen;

A.M. Meurs, auteur, Amsterdam;

Harrie-Jan Metselaars, Amsterdam;

Marlou Min, Bodegraven;

E. Mol, Diemen

Rob v.d. Molen, Heemskerk;

Wim Molenaar, GroenLinks Amsterdam-Noord;

I.C. Molenkamp, Amsterdam;

Hans v.d. Muijsenberg, Tilburg;

Jan Muijtjens, GroenLinks Sittard-Geleen;

Jan Müter, vakbondskaderlid, IJmuiden;

Jan Nagel, oud-lid 50-PLUS Eerste Kamer, Hilversum;

Jan Nanne, Hoofddorp;

St. Nationale Hannie Schaft Herdenking;

E. vh Nederend-Bremer, Amsterdam;

H. Neppérus, oud-tweede Kamerlid VVD, Voorschoten;

Auke van Nie, voorzitter ledenparlement FNV, Amsterdam;

Arno Noorloos;

A. Noorman-Grave, Deventer;

J.K. Norg, Harlingen;

B.R. Nota, Amsterdam;

Han Noten, burgemeester Dalfsen;

Foppe Oberman;

Karel Ockeloen en Marianne Steijn, Velserbroek;

Michiel Odijk, Utrecht;

Bouwe Olij, oud-gemeenteraadslid PvdA, Amsterdam;

Olivier-Vonk, oud-verzetsdeelneemster, Leeuwarden;

G.G. Oly en A.M. Siersma, Amsterdam;

M. Ooms, Teuge;

C. Oosterveld, Oude Pekela;

Nanette Oosterwijk, Amsterdam;

André v. Oostveen, oud-stadsdeelraadslid GL Centrum, Amsterdam;

Gemeentebestuur Oostzaan;

Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers;

J. Oudshoorn, Doetinchem;

Hannie van Ouwerkerk;

A.H.P. Paes, Utrecht;

L. van der Pal: cultuurgids en kunstschilder, Haarlem;

Nederlands Palestina Komitee, Amsterdam;

Paul Paulusma, PvdA-lid stadsdeelcommissie Oost, Amsterdam;

Fred van der Pauw;

Stichting uitgeverij en boekhandel Pegasus, Amsterdam;

Koos Pelsser, Ned. Centrum voor Totale Toegankelijkheid, Spaarndam;

Ineke Peters;

C. Peters;

Gerda Phillipson, Amsterdam;

Leo Platvoet, adviseur/auteur, A’dam;

D.A.M. Plompen, Amsterdam;

Sietske van Poelgeest, Tervuren, België;

Els Ponse, Amsterdam;

Remi Poppe, ex-Tweede Kamerlid SP, Vlaardingen;

Ruben Post, ex-raadslid PvdA, Utrecht;

B. Postma, Delft;

Joost Prinsen, acteur, Halfweg;

H. Radema, Nieuw Vennep;

Rinse Reeling Brouwer, theoloog, Amsterdam;

Paul Regouin, ex-GL-raadslid, Amstelveen;

Manja de Riedmatten, Amsterdam;

Peter Rienks, Almere;

Jakop Rigter en Ria Geijssen, Amsterdam;

Stichting Rode Morgen, Rotterdam;

T. Roeleveld, raadslid VVD, Purmerend;

Marte Röling, Uithuizen;

N. Ronner Sjoerds, Amsterdam;

Meindert Roosjen, kaderlid FNV, ex-lid CPN, Leeuwarden;

Lies Ros, grafisch ontwerper, Amsterdam;

Antoon v. Rosmalen, Den Bosch;

Rotaryclub Apeldoorn-zuid;

Wilfred Rubens, Nijmegen;

J.J.W. de Ruijter, Amstelveen;

D.G. Sampimon-Rol en M.C. Sampimon, St. Maartensbrug;

Josinta Sarkol;

Ton Schaap en Annemarie Kroezen, Zutphen;

Marc Schats, Bunde;

Hennie Schinkel-v. Veen en Joop Schinkel, Zwolle;

Helmuth en Miep Schmidt-van Poelgeest;

L. Schneemann, Amsterdam;

Theodor Schokker, vz. BBK, en E. Schokker-Metz, Amsterdam;

Stichting School der Poëzie, Amsterdam;

N. Schouten, Oss;

Joke Schriks-Koppens en Chris Schriks, Helmond;

Ton Selten, Emmen;

H.M. Smit-Houtkoop;

A. Smits, Haarlem;

Sneevliet Herdenkings Comité, Amsterdam;

Wim Snijder;

Sibe Soutendijk en Carine Vlaar, Amsterdam;

Bernard Speekenbrink, Diemen;

Mien Spaargaren-Leemhuis;

Reina Spier-vd Woude, oud-raadslid VVD, Amsterdam;

Duco Stadig, oud-wethouder, Amsterdam;

M. Stefels-Kesnar, Hoofddorp;

Jacqueline van Straaten; 

J.L.G. Steinmetz, penningmeester COVVS, Hoofddorp;

Kartini Stienstra, secr. 1mei-komitee, Amsterdam;

Anne Lize E.C. van der Stoel;

Joke Stolk-Elsinga, Groningen;

J. Stolte, Almere;

Frans Stroo, Rotterdam;

R. Tabak, Nijmegen;

Hans Teengs Gerritsen, gemeenteambtenaar Amsterdam;

C.P. vd Tempel, Amsterdam;

Ans Termeulen, ‘vrede voor ons allen’;

Boe Thio, Amsterdam;

Winfried Timmers;

Anneke Tukker, Amsterdam;

V. van Uggelen, Amsterdam;

Sjoerd v.d. Veen, docent, Roosendaal;

W.J. ten Veen, Haarlem;

Jacob Veenhuysen, Muiden;

Dirk Veenstra, gepensioneerd trambestuurder GVB Amsterdam;

R. Veersma, Zaandam;

Jannie Veldhuijzen en Jan Veldhuijzen, Amsterdam;

G.D.E. v. Veldhuizen, Tynaarlo;

Gemeentebestuur Velsen;

Martin Veltman, Amsterdam;

H.J. vd Ven-Jakobs, vz. L.K.G., Sevenum;

J.M. Verbeek, Amsterdam;

Martin Verbeet, ex-PvdA-raadslid, Amsterdam;

W. Verf;

Fenna Vergeer-Mudde, oud-Tweede Kamerlid SP, Leiden;

Claire Verlinden, Hilversum;

Walter Vervenne, ex-VVD-raadslid, Amstelveen;

Contactcommissie voor Verzetsgepensioneerden Noord-Holland Zuid;

Anne Verzijl;

Antoinette Vietsch, oud-lid Tweede Kamer, Vlaardingen;

A.L.C. Vis, Amsterdam;

Conny Vis, Manifest, Harderwijk;

Adriaan Visser, ‘leeft sinds eerste herdenking 1961 in mij’

Marijke Vos, Eerste Kamerlid GL, Amsterdam;

Karin de Vré-IJisberg, Heerhugowaard;

Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging, Vleuten;

St. Vriendenkring Mauthausen;

Vriendenkring Neuengamme;

Vriendenkring Oud-Dachauers;

Vriendenkring Oud-Natzweilers;

Evelien de Vries-Mulder, I.J. de Vries;

L.P. de Vries, Amsterdam;

Kees Wagtendonk, Amstelveen;

prof. dr. G. vd Wal, Amsterdam;

Jacques Wallage, ex-burgemeester Groningen;

R.J. Walraven, oud-wethouder CPN, Amsterdam;

C. Walther en F.J. Koekkoek, Krommenie;

Simone Walvisch, Amsterdam;

Wassenaar-v.d. Hoek, Veldhoven;

Riet van der Wee, Dronten;

Erik Wels en Cilia Buskermolen, Hoofddorp;

Wiebosch-Steeman, statenlid GroenLinks, Heemstede;

G. Wiechmann, lid VVD, Amsterdam;

A.R. van Wijk-Boddeke, Oostzaan;

L. van Wijk, Lelystad;

R.F. van Wijk, Roden;

drs. J.C. de Wildt, Wijk aan Zee;

Willems en C. Willems-Bierlaagh, Amsterdam;

Henny Willems, consulent artikel 1 Overijssel, Zwolle;

Catherina van Willigenburg;

drs. Guurtje Wink, lid ANBO, Amsterdam;

Wil te Winkel;

Jan ter Wisscha, ex-VVD-raadslid Zaanstad, Zaandam;

J. de Wit, ex-lid (SP) Tweede Kamer, Heerlen; 

Hélène Wolf, Utrecht;

Karina Wolkers-Gnirrep, Den Burg;

Rieme Wouters, organisatieantropoloog en Leo Molenaar, historicus, Delft;

Paul Wouters, Amsterdam;

Zaans Verzet;

A. Zeeman, ex-statenlid CDA NH, Marken;

DWRP Zorggroep;

W.C.H. van Zwol-van Gessel;

 

 

 

 

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl