Monument De Dokwerker in Amsterdam

Het Comité

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 is als volgt samengesteld:

Jaïr Stranders (voorzitter)
Jelmer Peter (secretaris)
Emma Fuchs (penningmeester)

Leden:
Zeeger Ernsting
Harry Homma
Roelof van der Kooi
Fieke Flier
Hans Mooren

 

De belangrijkste doelstelling van het comité is het organiseren van de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking van 1941 bij het monument De Dokwerker in Amsterdam, met diverse activiteiten daaraan verbonden, zoals onder meer de uitgifte van een oproep, het laten ontwerpen van een affiche, het uitgeven van de herdenkingskrant en het verzorgen van de website. De organisatie geschiedt in overleg en in volledige samenwerking met het gemeentebestuur van Amsterdam.

De leden van het comité ontvangen geen vergoedingen of beloning voor hun
werkzaamheden.
Alleen aantoonbare onkosten worden vergoed.

Daarnaast organiseert het comité incidenteel andere activiteiten om de herinnering aan de Februaristaking levend te houden en te verbreiden, zoals bijvoorbeeld de uitgave van het lespakket Verzet je.

Ter financiering van zijn werkzaamheden houdt het comité jaarlijks een financiële campagne. Batige saldi worden aangewend om gemiddeld eens per 5 jaar een extra activiteit in het kader van de doelstelling te organiseren.  De reserve is noodzakelijk en gericht op het voorfinancieren van de jaarlijkse activiteiten van de herdenking en waarborgt daarvan de continuïteit.

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 is aangesloten bij het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (C.O.V.V.S.). Van het C.O.V.V.S. maken een aantal verzetsorganisaties en kampcomités deel uit.

 

Ondersteuning:
Hansje Langedijk en Hanneke Meijers, grafisch ontwerp, ondersteuning publicitaire werkzaamheden.
David Costa, webmaster

 

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van het comité geven inzicht in de activiteiten rondom het organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking 1941.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020 rapport

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2012/2013

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl