Monument De Dokwerker in Amsterdam

Waarom herdenken
we de Februaristaking?

Welkom op de website van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Het comité wil de waarden die verbonden zijn aan de Februaristaking van 1941 – opkomen voor een ander, in verzet komen tegen onrecht – als inspiratie laten dienen voor de samenleving van nu. Dat doet het comité door de historische verzetsdaad te herdenken en te vieren op een manier die alle inwoners van Nederland aanspreekt en aanzet tot nadenken.

Naast de herdenking op 25 februari, dat het comité organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur van Amsterdam, worden verschillende activiteiten en programma’s in de weken voorafgaand aan de herdenking georganiseerd met verschillende partners.

Waarom herdenken we?

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het is
de enige brede burgerlijke protestactie in bezet Europa geweest tegen de anti-joodse
maatregelen van de nazi’s. Als blijk van erkenning en waardering verleende koningin
Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies “Heldhaftig, vastberaden,
barmhartig”, dat sindsdien is toegevoegd aan het stadswapen.
De staking geldt als krachtig symbool van verzet tegen onrecht dat anderen dan de eigen
groep wordt aangedaan en als daad van solidariteit met medeburgers die worden
gediscrimineerd. De staking was destijds in ons land een bron van inspiratie. De herdenking
van de Februaristaking is gericht op het verbinden van het heden met het verleden, gericht
op waakzaamheid en tegen elke vorm van discriminatie.

Waar en hoe herdenken we?

Elk jaar op 25 februari rond 16.45 uur start de herdenking van de Februaristaking van 1941
bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein met enkele korte speeches en (muzikale)
voordrachten. Om 17.00 uur, als de klokken van de Zuidertoren slaan, start het defilé langs
de Dokwerker met het leggen van kransen en bloemen. Mensen ontmoeten elkaar bij de
vuurkorven op het plein en drinken warme chocolademelk.

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl