Affiche herdenking 2023

Waarom herdenken
we de Februaristaking?

Welkom op de website van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Het comité wil de waarden die verbonden zijn aan de Februaristaking van 1941 – opkomen voor een ander, in verzet komen tegen onrecht – als inspiratie laten dienen voor de samenleving van nu. Dat doet het comité door de historische verzetsdaad te herdenken…

Verslag herdenking 2023

Tuur Elzinga spreekt op herdenking
Foto: Hans Mooren

In de snijdende kou verzamelen op zaterdag 25 februari steeds meer mensen zich rondom de Dokwerker. De Dokwerker, die de stakers memoreert die zich verzetten tegen de Jodenvervolging en tegen de bezetter. De solidariteit die de februaristakers hadden voor hun medemens, hebben wij hard nodig in de huidige wereld, zegt Jaïr Stranders, voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Hij benadrukt in zijn openingswoord de moed die de stakers hadden tijdens de Februaristaking destijds, inmiddels 82 jaar geleden. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog vormt minder en minder een ijkpunt onder jonge mensen, aldus Stranders. Juist hierom is het zo belangrijk dat we vandaag weer samen zijn gekomen om de Februaristaking te herdenken en de herinnering levend te houden.

Op het Jonas Daniël Meijerplein gloeien de vuurkorven, in een poging de bezoeker wat warmte te bieden. Het is een stralende februari dag, de zon laat voor het eerst in dagen haar gezicht zien, maar het is ijskoud. Net als Jaïr Stranders, roemt Tuur Elzinga de moed van de stakers. “Staken vergt moed. Staken is een daad van verzet – verontwaardiging omgezet in actie.” Over de moed van de gewone mensen, de groenteboer, de havenarbeider en de huisschilder, die zeven maanden na de Februaristaking uit hun huizen werden gesleurd en met geweld werden verhoord en berecht. “Hun belangrijkste wapens: verontwaardiging, overtuiging en moed”, aldus Elzinga.

Klik hier om verder te lezen

Voordrachten op de herdenking

Ontvang onze nieuwsbrief