Het affiche van de herdenking van 2020

Waarom herdenken
we de Februaristaking?

Welkom op de website van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Het comité wil de waarden die verbonden zijn aan de Februaristaking van 1941 – opkomen voor een ander, in verzet komen tegen onrecht – als inspiratie laten dienen voor de samenleving van nu. Dat doet het comité door de historische verzetsdaad te herdenken…

Herdenking 2020

Herdenking 2020

De herdenking op het Jonas Daniel Meijerplein werd druk bezocht, er waren circa 3000 bezoekers. Ondanks het ontstuimige weer eerder op de dag konden Thijs Middeldorp en Jaïr Stranders, de voorzitters van het Comité Herdenking Februaristaking 1941, met mooi weer de herdenking openen.

Lees verder

Programma herdenking

Jeangu Macrooy, die Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, zingt op de herdenking het door hem zelf geschreven lied ‘Brave Enough’. Minister Ferd Grapperhaus en schrijver Jan Terlouw houden een korte toespraak. De Amsterdamse spoken word performer Babs Gons draagt een door haar zelf gemaakt gedicht voor.

De herdenking begint om 16.45 uur. Na de speeches start het defilé langs de Dokwerker.

Lees verder

Voordrachten op de herdenking

Ontvang onze nieuwsbrief