affiche 202 door Hedy Tjin

Waarom herdenken
we de Februaristaking?

Welkom op de website van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Het comité wil de waarden die verbonden zijn aan de Februaristaking van 1941 – opkomen voor een ander, in verzet komen tegen onrecht – als inspiratie laten dienen voor de samenleving van nu. Dat doet het comité door de historische verzetsdaad te herdenken…

STAAKT! STAAKT! STAAKT! Herdenking Februaristaking 1941

Op zondag 25 februari kwamen we samen ter nagedachtenis aan alle mensen die – 83 jaar geleden – moedig in verzet kwamen tegen de nazi’s en de onrechtmatige behandeling van hun Joodse stadgenoten.

Rondom de Dokwerker kwamen we samen, waren we samen. Nieuwsgierigen, ouders, kinderen, grootouders, zij met de verhalen, zij die de verhalen vertellen, zij die de verhalen willen horen.

Klik hier om verder te lezen

Voordrachten op de herdenking

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl