Herdenk de Februaristaking – 2015

Herdenk de Februaristaking!

Bij de Dokwerker in Amsterdam herdenken wij op woensdag 25 februari 2015 weer de Februaristaking 1941. Burgemeester Geke Faber van Zaanstad zal deze keer spreken. Actrice Rosa da Silva, die Anne Frank speelt in de theatervoorstelling Anne, draagt gedichten voor. Ook nu weer wordt de herdenking in Amsterdam en een aantal omringende gemeenten onder de aandacht gebracht via affiches. Ontwerper van het affiche is dit jaar Jan Rothuizen. Begin februari verschijnt in een oplage van 9500 exemplaren onze jaarlijkse Herdenkingskrant.

Herdenking Februaristaking 1941
Herdenking Februaristaking 1941 – foto Hans Mooren

Oproep 2015

Oproep

Ons comité en de Gemeente Amsterdam hebben de volgende oproep uitgegeven:

“Op woensdag 25 februari 2015 vindt de herdenking plaats van de Februaristaking. Een actie in 1941 die een inspiratiebron werd voor verzet en medemenselijkheid. Vele tienduizenden burgers legden uit solidariteit met de vervolgde Joodse bevolking het werk neer in Amsterdam, de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Haarlem, Velsen en Weesp. De Februaristaking in 1941 geldt als een internationaal erkend – massaal en openlijk – protest tegen de Jodenvervolging in bezet  Europa. Uit bewondering hiervoor schonk Koningin Wilhelmina na de oorlog Amsterdam het devies: “heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Die erkenning en dat eerbewijs mogen ons nog steeds met trots vervullen. In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen: niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.
Wij roepen u op om woensdag 25 februari op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam aanwezig te zijn bij de herdenking van de Februaristaking en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

Start herdenking 2014

Dokwerker - foto Hans Mooren
Dokwerker met bloemen – foto Hans Mooren

Start om 16.45 uur

De herdenking begint om 16.45 uur; het defilé langs de Dokwerker om 17.00 uur. Ieder kan een bloemstuk of bloemen leggen. De bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur bezorgd worden in de Mozes en Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein en daar tot 17.00 uur worden afgehaald. In de kerk zijn foto’s te zien van de razzia’s die de directe aanleiding vormden voor de staking. Voor mensen die slecht ter been zijn wordt weer een tent met zitplaatsen neergezet. Vooraf aanmelden daarvoor is niet nodig. Daarnaast is er een vak voor genodigden. Er is een doventolk aanwezig.

STAAKT…te zien op historische plekken

STAAKT… te zien op  historische plekken

De theatrale vertelling STAAKT… over de Februaristaking krijgt dit jaar meer opvoeringen dan ooit. Op vijf middelbare scholen zijn zo’n acht voorstellingen. Daarnaast zijn is er een opvoering op 13 februari op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord en op 22 februari in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade 34. Op 25 februari zijn delen van STAAKT… te zien op de herdenking  bij het Dirk van Nimwegencentrum  en die van Abvakabo in de Stopera.

STAAKT...tramremise
STAAKT…tramremise

De voormalige NDSM-werf en het Lloyd Hotel zijn locaties van historische betekenis. De NDSM-werf speelde een belangrijke rol bij het uitbreken van de staking. Al in de weken voor de Februaristaking waren op de scheepswerven in Amsterdam-Noord acties tegen gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Het Lloyd Hotel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als gevangenis. Zo’n 150 Februaristakers werden er in 1941 opgesloten. De opvoering in het Lloyd Hotel begint om 15.00 uur met een korte introductie door Annette Lubbers die een boek schreef over de historie van dit hotel.

staakt op school 2012De opvoering op de NDSM-werf wordt in samenwerking met de Stichting NDSM-werf en De Baanderij gegeven en begint om 20.00 uur. STAAKT… is op het Gerrit van der Veen College al op 15 januari opgevoerd. Andere scholen zijn in februari aan de beurt en in april. De opvoeringen op de scholen zijn alleen voor de leerlingen.

De opvoeringen op de NDSM-werf en in het Lloyd Hotel zijn voor iedereen bij te wonen. De toegang kost 7 euro. Via info@februaristaking.nl of tel. 020-5287129 kunnen kaarten worden besteld. De herdenkingen bij het Dirk van Nimwegencentrum in de Borgerstraat 52c en in de Stopera zijn vrij toegankelijk.

STAAKT… wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, www.vfonds.nl met middelen uit de Nationale Postcodeloterij, BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. Andere sponsors zijn de Stichting Centrum voor Propaganda voor Eenheid in de Vakbeweging, de Stichting uitgeverij en boekhandel Pegasus en Stichting Democratie en Media.

bgllogo met rode achtergrondlottovfonds

Steun

Steun

Voor onze inkomsten zijn wij vooral afhankelijk van giften. Als u ons wilt steunen kunt u een bedrag overmaken op ons (IBAN) rekeningnummer NL63 INGB 0002 0870 05. Ons comité is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift kan daardoor in aanmerking komen voor belastingaftrek. Alle ondersteuners worden vermeld in onze Herdenkingskrant en op deze website. Dat geldt tevens voor organisaties en mensen die anderszins hun steun willen betuigen. Wensen voor de vermelding kunnen gemeld worden via ons e-mailadres of telefonisch, via 020-5287129. Bijdragen die na half januari binnenkomen kunnen alleen op de website worden vermeld, niet in de krant. Voor nadere informatie en voor het bestellen van materiaal (kranten, affiches) kunt u eveneens via ons e-mailadres, schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen.