Herdenk de Februaristaking – 2015

Herdenk de Februaristaking!

Bij de Dokwerker in Amsterdam herdenken wij op woensdag 25 februari 2015 weer de Februaristaking 1941. Burgemeester Geke Faber van Zaanstad zal deze keer spreken. Actrice Rosa da Silva, die Anne Frank speelt in de theatervoorstelling Anne, draagt gedichten voor. Ook nu weer wordt de herdenking in Amsterdam en een aantal omringende gemeenten onder de aandacht gebracht via affiches. Ontwerper van het affiche is dit jaar Jan Rothuizen. Begin februari verschijnt in een oplage van 9500 exemplaren onze jaarlijkse Herdenkingskrant.

Herdenking Februaristaking 1941
Herdenking Februaristaking 1941 – foto Hans Mooren

Oproep 2015

Oproep

Ons comité en de Gemeente Amsterdam hebben de volgende oproep uitgegeven:

“Op woensdag 25 februari 2015 vindt de herdenking plaats van de Februaristaking. Een actie in 1941 die een inspiratiebron werd voor verzet en medemenselijkheid. Vele tienduizenden burgers legden uit solidariteit met de vervolgde Joodse bevolking het werk neer in Amsterdam, de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Haarlem, Velsen en Weesp. De Februaristaking in 1941 geldt als een internationaal erkend – massaal en openlijk – protest tegen de Jodenvervolging in bezet  Europa. Uit bewondering hiervoor schonk Koningin Wilhelmina na de oorlog Amsterdam het devies: “heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Die erkenning en dat eerbewijs mogen ons nog steeds met trots vervullen. In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen: niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, ontrecht, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.
Wij roepen u op om woensdag 25 februari op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam aanwezig te zijn bij de herdenking van de Februaristaking en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

Start herdenking 2014

Dokwerker - foto Hans Mooren
Dokwerker met bloemen – foto Hans Mooren

Start om 16.45 uur

De herdenking begint om 16.45 uur; het defilé langs de Dokwerker om 17.00 uur. Ieder kan een bloemstuk of bloemen leggen. De bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur bezorgd worden in de Mozes en Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein en daar tot 17.00 uur worden afgehaald. In de kerk zijn foto’s te zien van de razzia’s die de directe aanleiding vormden voor de staking. Voor mensen die slecht ter been zijn wordt weer een tent met zitplaatsen neergezet. Vooraf aanmelden daarvoor is niet nodig. Daarnaast is er een vak voor genodigden. Er is een doventolk aanwezig.

Staakt

STAAKT...tramremise
STAAKT…tramremise

STAAKT…

Ook in februari zijn er weer opvoeringen van de theatrale vertelling STAAKT…, die handelt over de Februaristaking en de gebeurtenissen daaromheen. Wie een opvoering wil bijwonen, kan zich aanmelden via ons e-mailadres info@februaristaking.nl. Op onze website, via de Herdenkingskrant en in perspublicaties wordt in januari en februari meer informatie gegeven over de herdenking en de opvoeringen van STAAKT….

 

Steun

Steun

Voor onze inkomsten zijn wij vooral afhankelijk van giften. Als u ons wilt steunen kunt u een bedrag overmaken op ons (IBAN) rekeningnummer NL63 INGB 0002 0870 05. Ons comité is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift kan daardoor in aanmerking komen voor belastingaftrek. Alle ondersteuners worden vermeld in onze Herdenkingskrant en op deze website. Dat geldt tevens voor organisaties en mensen die anderszins hun steun willen betuigen. Wensen voor de vermelding kunnen gemeld worden via ons e-mailadres of telefonisch, via 020-5287129. Bijdragen die na half januari binnenkomen kunnen alleen op de website worden vermeld, niet in de krant. Voor nadere informatie en voor het bestellen van materiaal (kranten, affiches) kunt u eveneens via ons e-mailadres, schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen.

Truus Divendal-Klok overleden

Truus Divendal-Klok overleden

Op woensdag 19 november is Truus Divendal-Klok overleden. Ze is 76 jaar geworden. Slechts een aantal maanden eerder was bij haar de ziekte ALS geconstateerd. Daarna ging haar gezondheid razendsnel achteruit. Truus was secretaris van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 van 1992 tot 2006.

Verder lezen