Comité

Het Comité

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 is als volgt samengesteld:
Jaïr Stranders (voorzitter, gedeeld)
Thijs Middeldorp  (voorzitter, gedeeld)
Marjan de Boo (secretaris)
Ton Smeets (penningmeester)

Leden:
Zeeger Ernsting
Harry Homma
Roelof van der Kooi
Fieke Flier
Hans Mooren

De belangrijkste doelstelling van het comité is het organiseren van de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking van 1941 bij het monument De Dokwerker in Amsterdam, met diverse activiteiten daaraan verbonden, zoals onder meer de uitgifte van een oproep, het laten ontwerpen van een affiche, het uitgeven van de herdenkingskrant en het verzorgen van de website. De organisatie geschiedt in overleg en in volledige samenwerking met het gemeentebestuur van Amsterdam.

De leden van het comité ontvangen geen vergoedingen of beloning voor hun
werkzaamheden.
Alleen aantoonbare onkosten worden vergoed.

Daarnaast organiseert het comité incidenteel andere activiteiten om de herinnering aan de Februaristaking levend te houden en te verbreiden, zoals bijvoorbeeld de uitgave van het lespakket Verzet je.

Ter financiering van zijn werkzaamheden houdt het comité jaarlijks een financiële campagne. Batige saldi worden aangewend om gemiddeld eens per 5 jaar een extra activiteit in het kader van de doelstelling te organiseren.  De reserve is noodzakelijk en gericht op het voorfinancieren van de jaarlijkse activiteiten van de herdenking en waarborgt daarvan de continuïteit.

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 is aangesloten bij het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (C.O.V.V.S.). Van het C.O.V.V.S. maken een aantal verzetsorganisaties en kampcomités deel uit.

Ondersteuning:
Hansje Langedijk en Hanneke Meijers, grafisch ontwerp, ondersteuning publicitaire werkzaamheden.
David Costa, webmaster