Thijs en Jair
Toespraak Jaïr Stranders en Thijs Middeldorp

Thijs Middeldorp en Jaïr Stranders

Herdenking Februaristaking 1941 van 2020

[Jaïr Stranders]

Namens het Comité herdenking Februaristaking 1941 en het Gemeentebestuur van Amsterdam heten wij – Thijs Middeldorp en Jaïr Stranders – u welkom.

Minister Grapperhaus spreekt vandaag namens de ministerraad.

Babs Gons houdt een voordracht.

Daarna spreekt Jan Terlouw.

Tot slot zingt Jeangu Macrooy een lied.

Het broeide in de stad, in februari 1941.

Op 22 en 23 februari vonden voor het eerst in de stad op en rondom dit plein razzia’s plaats, waarbij 427 Joodse jongemannen door de Duitse bezetter worden samengedreven en afgevoerd.

Dit was voor ooggetuigen en andere Amsterdammers onverdraaglijk. Vanuit woede en solidariteit organiseerde de CPN een staking, waar tienduizend Amsterdammers zich bij aansloten.

 

[Thijs Middeldorp]

De Februaristakers gaven ons een belangrijk en inspirerend signaal. Zij kwamen op voor buren, vrienden, collega’s, stad- en landgenoten. Zij kwamen op voor een ander, voor de ander die onder lag.

Met hun daad in gedachten willen en moeten we ons blijven inzetten tegen onrecht, discriminatie, tegen het vreselijke antisemitisme en racisme, tegen al die vormen van uitsluiting en intolerantie. We dienen op te komen voor de rechten en menselijkheid van anderen, als die worden afgenomen, in Amsterdam, Nederland, en daarbuiten. Elke tijd heeft zijn eigen verzet.  Waakzaamheid is altijd nodig. Zeker als onze overheden onvoldoende in staat zijn menselijke drama’s aan de randen van Europa te voorkomen.

Om vijf uur, bij het luiden van de klokken, wordt het defilé geopend door:

  1. Comité Herdenking Februaristaking 1941
  2. College van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam en de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
  3. 3. Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer
  4. 4. Minister van Justitie en Veiligheid
  5. Commissaris van de Koning van Noord-Holland
  6. Ambassadeur van Israël
  7. Directeur Generaal van het ministerie van VWS
  8. Centraal Orgaan Voormalig Verzet en slachtoffers
  9. Bestuurscommissie Stadsdeel Centrum
  10. De sprekers

Daarna zullen bloemen worden gelegd door:

Nabestaanden van februaristakers.

Gemeentes uit de Zaanstreek, ‘t Gooi, Kennemerland, Utrecht en overige gemeentes uit het land.

Vakbonden en Politieke partijen.

Jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

en iedereen die wil.

Het woord is nu aan minister Grapperhaus.

 

 

 

Deel dit via

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl