Monument De Dokwerker in Amsterdam
Joke Koningh

Openingswoord 2016 door Joke Koningh

Herdenking Februaristaking 1941 van 2016

Namens het comité herdenking Februaristaking 1941 en het gemeentebestuur van Amsterdam heet ik u allen welkom bij deze herdenking van de Februaristaking.

in het bijzonder verwelkomen wij Zijne Majesteit koning Willem Alexander.

75 jaar geleden staakten Amsterdammers uit protest tegen de  onmenselijke vervolging en behandeling van hun Joodse stadgenoten door de Duitse bezetter.

Leden van de illegale Communistische partij  verspreiden op 25 februari een pamflet met een oproep tot staking. Staakt, staakt, staakt, protesteert tegen de afschuwelijke jodenvervolging.

Vrouwen en mannen, meisjes en jongens uit fabrieken, scheepswerven, winkelbedrijven, ateliers, ambtenaren, gemeentereiniging, gemeentelijk vervoer en scholen gaven spontaan gehoor aan de oproep verlieten hun werk en gingen massaal de straat op.

Dit maakt de februaristaking tot een unieke daad van verzet. Nergens  in Europa is gedurende de Tweede Wereldoorlog een soortgelijke staking geweest tegen de vervolging van joodse stadgenoten en hebben mensen zich zo massaal begaan getoond.

Op zes en twintig februari breidde de staking zich uit naar de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Kennemerland en Weesp.

Bij de eerste herdenking  in 1946 sprak de burgemeester van Amsterdam in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina. In zijn toespraak meldde hij dat koningin Wilhelmina uit bewondering voor deze daad Amsterdam het devies: heldhaftig, vastberaden, barmhartig in het Amsterdamse wapen mocht toevoegen.

Koningin Juliana heeft in 1952 het beeld ‘ de Dokwerker’ onthuld en in 1991 waren koningin Beatrix en prins Claus aanwezig bij de herdenking.

Nu is koning Willem Alexander aanwezig op de 75 herdenking van de februaristaking. Hiermee wordt de lijn doorgetrokken van toen naar nu.  Het is nog steeds belangrijk om dit te blijven herdenken.  Koningin Wilhelmina zei dit al in 1947 bij de officiele inzegening van het devies

Moge de bevolking van Amsterdam uit deze herinnering telkens opnieuw de kracht putten om pal te staan voor vrijheid, gerechtigheid en menselijkheid

Door jaarlijks te herdenken blijven we ons bewust van het belang dat we solidair dienen te zijn met mensen die om welke reden dan ook onterecht worden behandeld en dat we, net als de stakers van toen, onze nek voor hen moeten blijven uitsteken.

Anno 2016 wordt ook  weer een beroep gedaan op onze solidariteit en medemenselijkheid.Wij willen de stakers blijven herdenken.

Als uiting van respect voor al degenen die op 25 februari 1941 opkwamen in massaal verzet en solidariteit tegen de brute bezetter.

En ook om daarmee de lijn naar het heden door te trekken.

Elk jaar laten we hier bij de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein, waar jonge mannen in 1941 naar toe werden geranseld en daarna vermoord werden in concentratiekampen, zien dat we niet onverschillig kunnen staan ten opzichte van problemen in onze samenleving dat we ook nu willen opkomen  voor de waarden zoals ze in onze grondwet staan. Elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook is verboden en iedereen wordt gelijk behandeld.

Maar vooral laten we, juist in moeilijke tijden, putten uit de kracht van de stakers en pal blijven staan voor vrijheid, gerechtigheid maar vooral ook medemenselijkheid met degenen die het op dit moment het hardste nodig hebben.

Deel dit via

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl