Toespraak Joke Koningh
Joke Koningh

Openingswoord door Joke Koningh

Herdenking Februaristaking 1941 van 2017

Namens het Comite herdenking Februaristaking 1941 en het Gemeentebestuur van Amsterdam heet ik u welkom bij de herdenking van de Februaristaking van 1941.

Op 25 februari 1941 staakten Amsterdammers, zij protesteerden tegen de onmenselijke wijze waarop de Duitse bezetter hun joodse medeburgers behandelde.

Zij kwamen toen in verzet omdat zij niet konden accepteren dat een deel van de bevolking zwaar gediscrimineerd en vernederd werd.
Mensen uit allerlei beroepsgroepen, laag en hoog opgeleid, jong en oud namen hun verantwoordelijkheid, gingen staken en lieten zo hun stem horen.

Elk jaar staan we bij de Dokwerker om de stakers van toen te eren en te herdenken, maar ook omdat zij voor ons nog steeds een voorbeeld zijn hoe je moet opkomen voor de rechten van anderen wanneer die rechten worden afgenomen.

Hiermee blijft de staking actueel, ook nu moeten we ons inzetten om ervoor te zorgen dat discriminatie, uitsluiting en intolerantie geen kansen krijgen.

Nog steeds worden mensen uitgesloten omdat ze anders zijn, omdat zij anders denken of omdat zij anders voelen.

Elk jaar staan velen weer stil om na te denken op welke manier zij in deze tijd gevoelens van solidariteit, medemenselijkheid vorm kunnen geven.

Steeds meer nemen jongeren en ouderen deel aan de activiteiten rondom de Februari herdenking.

Wij zijn trots op de Februaristakers op wat zij deden , maar ook op het feit dat de staking in deze tijd nog steeds een inspiratiebron is.
Die bron zorgt voor het nadenken over de eigen houding en de eigen verantwoordelijkheid en…
in overeenstemming daarmee te handelen, zodat we kunnen blijven wonen in een democratische rechtstaat waar vrijheid is voor iedereen.

Acteur en kunstschilder Jeroen Krabbe zal spreken over het belang van de staking toen en nu en wat het voor hem betekent.

Daarna zal dichter, schrijver en woordkunstenaar Gershwin Bonavacia gedichten voordragen.

Om vijf uur bij het luiden van de klokken en wordt het defilé geopend door vertegenwoordigers van:

1. Comité Herdenking Februaristaking 1941
2. College van B & W van Amsterdam
3. Voorzitters Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal
4. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
5. Een vertegenwoordiger van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
6. Voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum
7. Centraal Orgaan Voormalig Verzet en slachtoffers
8. Sprekers Jeroen Krabbé en Gershwin Bonevacia
Zij worden begeleid door leerlingen die zijn verkozen tot erfgoeddragers

Daarna zullen bloemen worden gelegd door:

Nabestaanden van februaristakers
De gemeenteraad van Amsterdam
Gemeentes uit de Zaanstreek, ‘t Gooi, Kennemerland , Utrecht en overige gemeentes uit het land
Vakbonden en Politieke partijen
Jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Het woord is nu aan Jeroen Krabbé

Deel dit via

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl