Monument De Dokwerker in Amsterdam

Herdenking 2020

Jeangu Macrooy, die Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, zingt op de herdenking het door hem zelf geschreven lied ‘Brave Enough’. Minister Ferd Grapperhaus en schrijver Jan Terlouw houden een korte toespraak. De Amsterdamse spoken word performer Babs Gons draagt een door haar zelf gemaakt gedicht voor.

De herdenking begint om 16.45 uur. Na de speeches start het defilé langs de Dokwerker. De daarbij benodigde kransen, bloemstukken en bloemen kunnen na 11.00 uur worden afgegeven in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein en tot uiterlijk 17.00 uur worden afgehaald.
In de kerk zijn foto’s te zien van de razzia’s op Joodse mannen op 22 en 23 februari 1941 die de directe aanleiding werden voor de Februaristaking. Deze expositie is vormgegeven door Bernd Wouthuysen en Peter Jonker. Bij het defilé worden drie rijen gevormd. Een aantal mensen van elke rij wordt op toerbeurt doorgang verleend naar de Dokwerker. Niemand hoeft dus te vrezen in de verkeerde rij te staan.

Jongeren van de Stichting In mijn Buurt vertellen in de kerk tussen half vier en half vijf verhalen over de Februaristaking. In mijn Buurt laat kinderen leren via ontmoetingen met ouderen. Zo worden nieuwe, jonge ‘Erfgoeddragers’ gecreëerd die de geschiedenis van de buurt levend kunnen houden. Voor meer informatie: inmijnbuurt.org.

Deel dit via

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl