Eerherstel voor Jan Brasser

Sinds 4 mei 2021 draagt het plantsoen bij Hoogovens (Tata Steel) de naam van verzetsstrijder Jan Brasser. Tevens is een plaquette geplaatst waarop informatie wordt gegeven over de rol die Brasser heeft gespeeld in het verzet tegen de bezetting door de nazi’s van 1940 tot 1945. De onthulling vond plaats tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij Hoogovens. Vanwege de coronapandemie was slechts een gering aantal mensen erbij aanwezig.

Straatnaambord Jan Brasserplantsoen
Het plantsoen is vernoemd naar Jan Brasser. Foto: Anja Brasser

Jan Brasser was van 1939 tot 1943 werkzaam bij Hoogovens. Daar had hij een actief aandeel in de Februaristaking in 1941. Hij ging in 1943 in de illegaliteit en werd leider van het communistisch verzet in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Onder de schuilnaam Witte Ko werkte hij samen met onder anderen Jan Bonekamp en Hannie Schaft. De nazi’s zijn er nooit in geslaagd hem op te pakken. Na de oorlog kreeg Jan Brasser een hoge onderscheiding van koningin Wilhelmina.

Toen hij echter weer aan de slag wilde gaan bij Hoogovens werd hem dat vanwege het virulente anticommunisme geweigerd. Diverse verzoeken en activiteiten mochten niet baten om Jan Brasser eerherstel te geven. Ook al was hij vele jaren gemeenteraadslid van Krommenie en werd in die plaats in 2006 een tunnel naar hem werd vernoemd vanwege zijn verzetswerk.

Najaar 2020 deden nabestaanden opnieuw een verzoek bij de directie van Hoogovens voor eerherstel. Ze werden gesteund door FNV-bestuurder Berghuis. Het verzoek werd nu wel ingewilligd door de directie van Hoogovens. Het resulteerde in de plaatsing van de plaquette en de vernoeming van het plantsoen naar Jan Brasser. Tevens heeft de directie van Hoogovens geld beschikbaar gesteld voor een boek over de verzetsactiviteiten van Brasser. Het boek wordt uitgegeven door het Verzetsmuseum Amsterdam.

In 1982 verscheen reeds bij uitgeverij Pegasus het boek ‘Witte Ko. Herinneringen uit het gewapend verzet’, opgetekend door Otto Kraan, oud-bedrijfspersoneelschef van Hoogovens.

Deel dit via

Contact

       Comité Herdenking Februaristaking 1941

Ridderspoorweg 66

1032 LL Amsterdam

tel: 020 – 5287129

info@februaristaking.nl