verslag herdenking 2012

Herdenking 2012

De enorme kracht van een eensgezinde daad

Zaterdagmiddag 25 februari 2012. Talrijke mensen hebben zich verzameld rond het beeld van de Dokwerker voor de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking. Veel jongeren, die zich aangesproken voelen door de verzetsdaad van 71 jaar geleden. Ook oudgedienden, die de bezettingsjaren soms nog bewust hebben meegemaakt en de herinnering en herdenking al tientallen jaren levend houden.

 Voorzitter Joke Koningh van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 heet iedereen welkom. Ze herinnert eraan dat Amsterdammers in 1941 massaal staakten voor hun Joodse vrienden, buren, kennissen en medestadgenoten, die meedogenloos behandeld en vervolgd werden door de Duitse bezetter. “Wat zij hebben gedaan was toen belangrijk, maar is ook vandaag van belang, en morgen en in de toekomst. De stakers van toen hebben laten zien dat we allen een verantwoordelijkheid hebben om op te komen voor onze medeburgers wanneer hun onrecht geschiedt.”

Solidariteit, tolerantie en gelijkwaardigheid, aldus Koningh, zijn waarden die in het huidige Nederland nog steeds voorop moeten blijven staan.

Aansluitend hield Sijbolt Noorda, voorzitter van het Amsterdams 4 & 5 Mei Comité een toespraak. Hij schetste aan de hand van een ooggetuige hoe de staking zich als een olievlek uitbreidde. “In drommen verlieten de arbeiders, kantoorbedienden en ateliermeisjes hun werkplaatsen.” En ook de stemming die het verzet opriep in de bezette stad: “We zijn opgewonden, vreemd en ver van onszelf en we lijken te zweven. Omdat het ongelofelijke is geschied en omdat het gedaan is met het gebaar van het doodgewone!”

De kern van de Februaristaking is de demonstratie van solidariteit, aldus Noorda. “Beseft de enorme kracht van uw eensgezinde daad”, citeerde hij uit de oproep tot de staking. “Zo zeiden ze het toen. En ze hebben meer gelijk gekregen dan ze hadden kunnen denken. Tot vandaag toe blijkt de enorme kracht van die eensgezinde daad.”

“Het licht ervan straalde van februari 1941 de toekomst in. En op dat licht zijn wij vanmiddag, na al die jaren, opnieuw afgekomen.” We zijn hier, besloot Noorda, “om de solidariteit van februari 1941 te herdenken, om die niet te vergeten, om die in herinnering te roepen. Vanwege de enorme kracht ervan, tot op de dag van vandaag. Omdat een echte democratie rust op de grondslag van saamhorigheid en solidariteit. Nu niet anders en minder dan toen.”

Vervolgens droeg presentatrice en stand-upcomedian Soundos el Ahmadi een tweetal gedichten voor. Klokslag vijf uur begon het defilé, geopend door het Comité Herdenking Februaristaking 1941, het college van B & W van Amsterdam, met burgemeester Van der Laan en de oud-burgemeesters Cohen en Van Thijn, Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers en Stichting Samenwerkend Verzet, voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer namens de Staten-Generaal, staatssecretaris mevr. Veldhuijzen van Zanten van VWS namens de regering en de loco-commissaris van de koningin van Noord-Holland, Tjeerd Talsma.