Toespraak Joke Koningh 2015

Toespraak Joke Koningh

Een verslag van de toespraak van Joke Koningh, voorzitter van het Comite Herdenking Februaristaking 1941, tijdens de herdenking 2015.

Openingswoord Joke Koningh

Namens het Comité herdenking Februaristaking 1941 en het Gemeentebestuur van Amsterdam heet ik u welkom bij de herdenking van de Februaristaking van 1941.

Op 25 februari 1941 staakten Amsterdammers uit protest dat hun Joodse medeburgers door de Duitse bezetter uit hun huizen werden gehaald, op straat afgeranseld en vernederd werden en hier op het Jonas Daniel Meijerplein verzameld en afgevoerd werden naar concentratiekampen.

Deze daad van verzet heeft in vele opzichten een uitstraling naar onze huidige samenleving, nu in 2015, waar het ook gaat om bescherming en verdediging van democratische verworvenheden en mensenrechten.

De Februaristaking staat symbool voor solidariteit en opkomen voor je medemens.

De stakers van toen, mensen uit allerlei beroepsgroepen, laag en hoog opgeleid, hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hun stem laten horen tegen de aantasting van de rechten en het ontnemen van de vrijheid van Joodse Amsterdammers.

Dat is hetgene wat zij hebben nagelaten. Ook wij moeten ons inzetten om ervoor te zorgen dat discriminatie, uitsluiting en intolerantie geen kansen krijgen. Wij zijn allen dragers van onze democratie.

De bloemen die we straks bij de Dokwerker neerleggen zijn niet alleen een uiting van respect voor de stakers van toen, maar gaan ook om het belang om blijvend op te komen voor vrijheid en de rechten die dit waarborgen.

Geke Faber, burgemeester van Zaanstad, zal een toespraak houden en daarna zullen enkele teksten worden voorgedragen door Rosa da Silva, die Anne Frank speelt in de theatervoorstelling ANNE. Zij zal ook een lied zingen met begeleiding van violist Oene van Geel.