Steun

Steun

Naast de incidentele bijdragen die wij ontvangen van verschillende overheden, zijn wij voor het organiseren van de herdenking en voor de publiciteit eromheen voor het grootste deel afhankelijk van giften en donaties van particuliere personen en organisaties zoals bijv. Pegasus en De vakbond voor eenheid en propaganda in de vakbeweging.  Als u ons financieel wilt ondersteunen, kunt u een bedrag over maken op rekeningnummer NL63 INGB 0002 0870 05, ten name van Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941.  U kunt ook direct digitaal geld overmaken via deze link. 

Ons comité is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift in aanmerking kan komen voor belastingaftrek (ons RSIN is 816778978). Alle personen en organisaties die hun betrokkenheid bij de herdenking tot uitdrukking brengen via een financiële bijdrage, hoe klein ook, vermelden wij op onze website. Als u over die vermelding opmerkingen heeft, verzoeken wij u die ons te laten weten via info@februaristaking.nl of telefoonnummer 020-5287129

.

Bijdragen die na 15 januari binnenkomen, kunnen alleen op de website worden vermeld, niet in de krant. Voor verdere informatie over de herdenking en voor het bestellen van materiaal (kranten, affiches) kunt u eveneens terecht bij ons e-mailadres en telefoonnummer.