Steun 2018

Steun de herdenking

Mede dankzij de aanwezigheid van koning Willem-Alexander en een ongekende publiciteitscampagne rond de jubileumherdenking  is de Februaristaking diep verankerd geraakt in het nationaal geheugen. Ons comité gaat dan ook onverdroten door met de jaarlijkse herdenking en wil activiteiten rondom de herdenking stimuleren. Wij willen daarbij alles in het werk stellen om steeds meer mensen, en specifiek ook jongeren bij de herdenking te betrekken.

Kop van het defilé - foto: Mascha Jansen
Kop van het defilé herdenking 2016  foto: Mascha Jansen

Zoals altijd kost de herdenking veel geld. Wij vragen daarom ook dit jaar weer om financiële ondersteuning. Wie een bijdrage wil geven, kan een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL63 INGB 0002 0870 05.Ons comité is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift kan daardoor in aanmerking komen voor belastingaftrek (ons RISN is 816778978).

Alle donateurs worden vermeld op de ondersteunerslijst op deze website. Wensen voor de vermelding kunnen kenbaar gemaakt worden via e-mailadres info@februaristaking.nl of telefonisch, via 020-5287129.