Februaristaking in Groesbeek

Februaristaking in Groesbeek

Sinds dinsdag 1 mei is in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek informatie te verkrijgen over de Februaristaking 1941. Deze informatie is onderdeel van een expositie over het communistische verzet in de Tweede Wereldoorlog en de rol die de communisten al in de jaren dertig speelden in de strijd tegen het fascisme en het verlenen van hulp aan Duitse communisten die hun toevlucht zochten in Nederland.

Eindelijk een erkenning van de zeer grote bijdrage die de communisten naar verhouding leverden aan het verzet en die vele honderden van hen met de dood moesten bekopen, zo vatte conservator Rense Havinga de kern van de expositie samen. Onmiddellijk na de bezetting ging de CPN de illegaliteit in. Reeds in november 1940 bracht ze De Waarheid uit als verzetskrant en in februari 1941 namen de communisten het initiatief voor de Februaristaking als protest tegen de vervolging van de Joodse landgenoten. 

Tentoonstelling Groesbeek
Ook de vooroorlogse activiteiten van de CPN worden belicht.

De tentoonstelling werd geopend door Ina Brouwer – de laatste fractievoorzitter van de CPN in de Tweede Kamer en tevens de eerste fractievoorzitter van GroenLinks – en door Rutger Groot Wassink, de huidige fractievoorzitter van GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad. Zij toonden zich ook verheugd over deze blijk van erkenning.

De expositie is te zien tot en met 28 oktober. De vaste collectie in het museum geeft veel informatie over de felle gevechten tijdens de slag om Arnhem  in september 1944 die in de omgeving van Groesbeek werden geleverd. Nadere informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl.