Leerlingen aan de slag met de Februaristaking

Scholieren aan de slag met de Februaristaking

Leerlingen van een flink aantal Amsterdamse scholen gaan op verschillende manieren aan de slag met de Februaristaking. Zo worden scholieren geïnformeerd via het Digibord op school via het lesprogramma ‘ De Dag Vandaag’.

School der Poezië

In het kader van School der Poëzie werpen leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam, het Fons Vitae Lyceum en het Berlage Lyceum zich  op de Februaristaking en haar betekenis nu. Geïnspireerd door beelden, foto’s, getuigenissen en teksten proberen de jongeren de gevoelens te verwoorden die de staking bij ze oproept. Onder leiding van docenten van School der Poëzie schrijven ze gedichten over bijvoorbeeld de Dokwerker, Joodse kinderen die uit de crèche bij de Hollandsche Schouwburg werden gered van transport naar de vernietigingskampen, de Februaristaking, het verzet en over de oorlog.

Ter afsluiting wordt op vrijdag 23 februari vanaf 11.00 uur in het OBA Theater in de centrale bibliotheek van Amsterdam een

Winnaars poëzie-wedstrijd van School der Poëzie
Winnaars poëzie-wedstrijd van School der Poëzie 2017

‘PoëzieRevue’ gehouden. De jongeren kunnen daar hun gedicht voordragen.
Dit wordt afgewisseld met optredens van speciale gasten als Amsterdams stadsdichter K. Schippers, slagwerker Marnix Stassen en zangeres Joy Wielkens met Vlado Spisak op gitaar. De presentatie is in handen van Bahram Sadeghi. Een deskundige jury, met daarin onder anderen K. Schippers, beoordeelt alle voordrachten en kent een aantal prijzen toe.

Publiek is van harte welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Dit kan via info@schoolderpoezie.nl.
Voor nadere informatie: www.schoolderpoezie.nl

Rode Loper op School

Op basisscholen in Amsterdam-Oost doen de leerlingen dat in het kader van het cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School. Leerlingen in het voortgezet onderwijs werpen zich op de Februaristaking met School der Poëzie. Het project van De Rode Loper op School loopt van 24 januari tot half april. Zo’n 310 leerlingen van de Lidwinaschool, WSV Watergraafsmeer, De Kraal, Dapperschool, Piet Heinschool en Het Spectrum doen eraan mee.

Er worden telkens drie lessen gegeven. Kunstdocent Marije van der Hoeven start met een filmpje waarin toenmalig staakster Mientje ten Dam vertelt over het in opstand komen tegen de Duitse bezetters. Duidelijk wordt dat je lef nodig hebt om je nek uit te steken. Hoe zien kinderen van nu dat, zijn zij bezig met een dergelijke thema?

Dokwerkertjes door scholieren 2017
Dokwerkertjes in Verzetmuseum 2017

 

De kinderen maken beelden van draad en tape, die samen een onverzettelijke groep gaan vormen. Met dichter Jos van Hest schrijven ze er een gedicht bij. Dat wordt een presentatie, een ode aan de Dokwerker en aan de ‘dokwerker’ in henzelf. Het geheel wordt geëxposeerd in het kader van het Jaar van Verzet.

 Ook worden duizenden leerlingen in het basisonderwijs in de loop van februari geïnformeerd over de herdenking en de staking zelf. Ze krijgen die informatie via het ‘digibord’ in de klas van ‘De Dag  Vandaag’.  Deze unieke agenda voor het basisonderwijs behandelt dagelijks de belangrijkste actuele onderwerpen en wordt via het digibord gratis aan scholen aangeboden.