Herdenking Februaristaking 2018

Herdenking Februaristaking 2018

André van Duin gaat bij de herdenking enkele gedichten voordragen. Van Duin is Nederlands bekendste komiek en schitterde onlangs nog als acteur in de tv-serie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’.

André van Duin
André van Duin

 

 

 

 

 

 

 

 

De herdenking begint om 16.45 uur; het defilé langs de Dokwerker om 17.00 uur. Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum Amsterdam, houdt de toespraak. Verder is er een optreden van Joy Wielkens en Vlado Spisiak. Het openingswoord is van de nieuwe voorzitters van het comité: Jaïr Stranders en Thijs Middeldorp.

Op het plein staat een tent met zitplaatsen voor moeilijk lopende mensen. Voor genodigden is er een apart vak. Ook is een doventolk aanwezig.

Bloemstukken en tentoonstelling

Omdat de herdenking op zondag is kunnen bloemstukken op zaterdag 24 februari tussen 9.00 en 12.00 uur worden afgeleverd in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein. Daar kunnen ze zondags vanaf 15.30 uur worden opgehaald. Op de zondag kunnen bloemstukken worden afgeleverd op het Jonas Daniël Meijerplein.

In de kerk zijn zondag foto’s te zien van de razzia’s op de Joden op 22 en 23 februari die de directe aanleiding vormden voor de Februaristaking. De kerk is op zondag vanaf 13.30 geopend.

 

Jaar van Verzet

Jaar van Verzet

De Herdenking Februaristaking is in 2018 tevens het startpunt van het ‘Jaar van Verzet’. Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog staat in 2018 centraal tijdens het Jaar van Verzet. Door heel Nederland vinden activiteiten plaats die mensen kennis laten maken met – en na laten denken over – verzet. Uiteenlopende verzetsverhalen van toen zetten aan tot nadenken over de betekenis daarvan voor de wereld van nu. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is voornemens naar de herdenking bij de Dokwerker te komen. www.tweedewereldoorlog.nl

Affiche

Affiche

Het affiche is dit jaar ontworpen door de kunstenaar Domenique Himmelsbach de Vries.   Zelf blijft hij meestal anoniem, maar zijn werk is  opvallend aanwezig in het straatbeeld.  Zo heeft hij eerder posters opgehangen voor ongedocumenteerde vluchtelingen  die door de hele Randstad hingen, als papieren momument voor de ‘papierlozen’.  Met het affiche voor de Februaristaking heeft hij de Dokwerker letterlijk weer een gezicht gegeven.

Affiche herdenking Februaristaking door Domenique Himmelsbach de Vries
Het affiche voor de herdenking Februaristaking 2018 door Domenique Himmelsbach de Vries

“Monumenten zijn tools om geschiedenis te schrijven. De Dokwerker is een beeld in de publieke ruimte en fungeert als vertegenwoordiger van de moed en de daadkracht die nodig is om tegen een bezetter in te gaan. Mijn affiche is een verhalend monument in de vorm van een manifest. Het moet oproer kraaien. De oude man die met zijn verhaal oproept tot ‘nooit weer’.”

(het hele interview met Domenique is te lezen in de herdenkingskrant)

 

Leerlingen aan de slag met de Februaristaking

Scholieren aan de slag met de Februaristaking

Leerlingen van een flink aantal Amsterdamse scholen gaan op verschillende manieren aan de slag met de Februaristaking. Zo worden scholieren geïnformeerd via het Digibord op school via het lesprogramma ‘ De Dag Vandaag’.

School der Poezië

In het kader van School der Poëzie werpen leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam, het Fons Vitae Lyceum en het Berlage Lyceum zich  op de Februaristaking en haar betekenis nu. Geïnspireerd door beelden, foto’s, getuigenissen en teksten proberen de jongeren de gevoelens te verwoorden die de staking bij ze oproept. Onder leiding van docenten van School der Poëzie schrijven ze gedichten over bijvoorbeeld de Dokwerker, Joodse kinderen die uit de crèche bij de Hollandsche Schouwburg werden gered van transport naar de vernietigingskampen, de Februaristaking, het verzet en over de oorlog.

Ter afsluiting wordt op vrijdag 23 februari vanaf 11.00 uur in het OBA Theater in de centrale bibliotheek van Amsterdam een

Winnaars poëzie-wedstrijd van School der Poëzie
Winnaars poëzie-wedstrijd van School der Poëzie 2017

‘PoëzieRevue’ gehouden. De jongeren kunnen daar hun gedicht voordragen.
Dit wordt afgewisseld met optredens van speciale gasten als Amsterdams stadsdichter K. Schippers, slagwerker Marnix Stassen en zangeres Joy Wielkens met Vlado Spisak op gitaar. De presentatie is in handen van Bahram Sadeghi. Een deskundige jury, met daarin onder anderen K. Schippers, beoordeelt alle voordrachten en kent een aantal prijzen toe.

Publiek is van harte welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Dit kan via info@schoolderpoezie.nl.
Voor nadere informatie: www.schoolderpoezie.nl

Rode Loper op School

Op basisscholen in Amsterdam-Oost doen de leerlingen dat in het kader van het cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School. Leerlingen in het voortgezet onderwijs werpen zich op de Februaristaking met School der Poëzie. Het project van De Rode Loper op School loopt van 24 januari tot half april. Zo’n 310 leerlingen van de Lidwinaschool, WSV Watergraafsmeer, De Kraal, Dapperschool, Piet Heinschool en Het Spectrum doen eraan mee.

Er worden telkens drie lessen gegeven. Kunstdocent Marije van der Hoeven start met een filmpje waarin toenmalig staakster Mientje ten Dam vertelt over het in opstand komen tegen de Duitse bezetters. Duidelijk wordt dat je lef nodig hebt om je nek uit te steken. Hoe zien kinderen van nu dat, zijn zij bezig met een dergelijke thema?

Dokwerkertjes door scholieren 2017
Dokwerkertjes in Verzetmuseum 2017

 

De kinderen maken beelden van draad en tape, die samen een onverzettelijke groep gaan vormen. Met dichter Jos van Hest schrijven ze er een gedicht bij. Dat wordt een presentatie, een ode aan de Dokwerker en aan de ‘dokwerker’ in henzelf. Het geheel wordt geëxposeerd in het kader van het Jaar van Verzet.

 Ook worden duizenden leerlingen in het basisonderwijs in de loop van februari geïnformeerd over de herdenking en de staking zelf. Ze krijgen die informatie via het ‘digibord’ in de klas van ‘De Dag  Vandaag’.  Deze unieke agenda voor het basisonderwijs behandelt dagelijks de belangrijkste actuele onderwerpen en wordt via het digibord gratis aan scholen aangeboden.

Herdenkingen op andere plaatsen

Herdenkingen op andere plaatsen

Op vijf plaatsen zijn er nog andere herdenkingen van de Februaristaking.

Op zondag 25 februari is om 12.00 uur een herdenking in de Borgerstraat in Amsterdam bij het Dirk van Nimwegencentrum. Voormalig CPN-wethouder Roel Walraven houdt een toespraak. Daarna is er een samenzijn in zorgcentrum de Klinker. Bij het monument op de hoek Amstel-Zwanenburgwal begint op 25 februari om 15.00 uur de herdenking van het Joods verzet. Na enkele toespraken, het uitspreken van het kaddisj en jizkor door rabbijn A. Rosenberg en een minuut stilte is er gelegenheid voor het leggen van bloemen. Het Jiddisj koor Hejmisch Zain zingt enkele liederen.
Eveneens op 25 februari begint om 15.00 uur in de Boekmanzaal van het Amsterdamse stadhuis een bijeenkomst, georganiseerd door FNV-leden. FNV-bestuurder Tuur Elzinga, oud-staker Max van de Berg en Joke van Zelst spreken er. Rob van de Meeberg verzorgt een optreden. Na afloop wordt aangesloten bij de herdenking bij de Dokwerker.

Herdenkingen Zaandam en Hilversum

Op maandag 26 februari wordt in Zaandam vanaf 10.00 uur een minuut stilte in acht genomen bij het monument op de Wilhelminabrug. Er worden daarna bloemen gelegd. Vervolgens is in het Zaantheater een bijeenkomst waar burgemeester J. Hamming een toespraak houdt.

Monument op de Wilhelminabrug in Zaandam ter ere van de staking in Zaandam.
Monument op de Wilhelminabrug in Zaandam ter ere van de staking in Zaanstad. (Bron: monumenten spreken)

Ook op maandag 26 februari is er een herdenking in Hilversum. Deze is bij het Oude Raadhuis aan de Kerkbrink en begint om 17.00 uur. Organisatoren zijn onder andere FNV Hilversum en de AFVN. Meer informatie: www.hilversum.nl.

Oproep 2017

Februaristaking 1941

Kom naar de herdenking!

Op zondag 25 februari 2018 wordt in Amsterdam opnieuw de Februaristaking van 1941 herdacht. Jaarlijks staan we stil bij deze daad van medemenselijkheid van tienduizenden burgers, die het werk neerlegden en opkwamen voor hun Joodse stadgenoten. Na Amsterdam breidde de staking zich snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het was de enige politieke staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied. Als blijk van erkenning en waardering verleende Koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies “Heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Dit devies is sindsdien toegevoegd aan het stadswapen.

Tijdens de bezetting vormde de staking voor velen een bron van inspiratie. Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een signaal naar deze tijd, waarin opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en racisme geboden is. 2018 staat landelijk in het teken van het ‘jaar van verzet’ en de herdenking van de Februaristaking van 1941 is hier een wezenlijk onderdeel van.

Daarom roepen wij u op zondag 25 februari 2018 naar het Jonas Daniël Meijerplein te komen en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker.

Comité Herdenking  Februaristaking 1941      Gemeentebestuur van Amsterdam                                                                    

Steun 2018

Steun de herdenking

Mede dankzij de aanwezigheid van koning Willem-Alexander en een ongekende publiciteitscampagne rond de jubileumherdenking  is de Februaristaking diep verankerd geraakt in het nationaal geheugen. Ons comité gaat dan ook onverdroten door met de jaarlijkse herdenking en wil activiteiten rondom de herdenking stimuleren. Wij willen daarbij alles in het werk stellen om steeds meer mensen, en specifiek ook jongeren bij de herdenking te betrekken.

Kop van het defilé - foto: Mascha Jansen
Kop van het defilé herdenking 2016  foto: Mascha Jansen

Zoals altijd kost de herdenking veel geld. Wij vragen daarom ook dit jaar weer om financiële ondersteuning. Wie een bijdrage wil geven, kan een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL63 INGB 0002 0870 05.Ons comité is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift kan daardoor in aanmerking komen voor belastingaftrek (ons RISN is 816778978).

Alle donateurs worden vermeld op de ondersteunerslijst op deze website. Wensen voor de vermelding kunnen kenbaar gemaakt worden via e-mailadres info@februaristaking.nl of telefonisch, via 020-5287129.